Om GLEIS

Hva er GLEIS

Som støttet av G20, vil GLEIS registrere juridiske enheter for å tilordne og opprettholde LEI-koder globalt. GLEIS har tre nivåer:

Toppnivå - Regulatory Oversight Committee (ROC) som består av finansielle regulatorer fra jurisdiksjoner over hele verden, dannet for å overvåke systemet;

Mellomnivå - Sentral drift utført av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), en ideell, sveitsisk stiftelse;

Bunnivå - Local Operating Units (LOU) etablert i nasjonale jurisdiksjoner som utsteder LEI til juridiske enheter. LOU er akkreditert og overvåket av GLEIF.

Rollen til en LOU

En LOU er “ansiktet” til systemet og vil motta LEI-søkernes forespørsler om LEI. LOU utfører hovedsakelig to viktige oppgaver: 1) sørge for at søknaden er unik for enheten, og at ingen LEI allerede eksisterer, 2) bekrefte at enhetens data er i samsvar med registrert informasjon på stiftelsesstedet, f.eks. lokalt handelsregister eller lignende.

I tillegg til å utstede nye LEI, vedlikeholder LOU i tillegg dataene og utfører årlige kontroller (eller ved endringer i eierstruktur) på validiteten til enhetens data. NordLEI tillater også at LEI-innehavere kan overføre til/fra NordLEI vedlikehold av utstedte LEI.