Om LEI

Bakgrunn

Før Legal Entity Identifier (LEI) har det ikke vært en lett tilgjengelig måte å identifisere en enhet (vanligvis en stiftelse eller en annen enhet som kan påta seg finansiell motpartsrisiko) på en unik og tydelig måte. De fleste land har et eller flere handels- eller foretaksregistre hvor enheter kan få et lokalt registreringsnummer fra. Imidlertid har disse lokale registreringsnumrene vært vanskelig å implementere på en ensartet måte på tvers av jurisdiksjoner.

Som del av en internasjonal avtale om behovet for ytterligere reform og regulering av finansbransjen, forpliktet G20-landene seg i 2009 til å reformere de globale OTC-derivatmarkedene. Denne forpliktelsen har ført til at lokal lovgivning har blitt vedtatt i USA og EU som gjør bruk av LEI obligatorisk for parter i en derivatkontrakt. Per onsdag 3. januar 2018 trenger også selskaper eller enheter som kjøper eller selger finansielle instrumenter for trading LEI for å overholde MiFID II/MiFIR i EU.

Implementering av LEI er en viktig del av denne innsatsen for å fremme mer transparens om finansiell motpartsrisiko, ettersom det vil bety at juridiske enheter kan identifiseres på en unik måte i all lovbestemt rapportering av transaksjoner.

Påvirkning fra European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

Alle enheter som er etablert i EU må oppfylle regler og praksis i EMIR. Når det gjelder LEI, er rapporteringsforpliktelsen den mest relevante delen av EMIR.

Rapporteringsforpliktelsen fastsetter at begge parter i en derivatkontrakt skal rapportere slik aktivitet til et såkalt handelsregister (Trade Repository). For å gjøre dette mulig, må parten som rapporterer (eller parten som rapporteringen blir delegert til) identifisere parten i en derivatkontrakt ved å bruke LEI.

Rapporteringsforpliktelsen i EMIR startet 12. februar 2014 for alle motparter i derivatkontrakter. Bruk av LEI til å unikt identifisere juridiske enheter ble obligatorisk fra samme dato. Dette førte til at dette ble del av Know-Your-Customer (KYC)-rutinene som er et 'opptakskriterium' for bankene.

For interesserte lesere er EU-forskriften tilgjengelig på alle offisielle EU-språk på http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0648:EN:NOT. Se Artikkel 2 (Definisjoner) avsnitt 7 og 8 for en detaljert spesifikasjon av hvilke enheter som er regulert av EMIR.

Effekten av Markets in financial Instruments Direct II (MiFID II/MiFIR)

Fra onsdag 3. januar 2018 vil transaksjonsrapporteringen som investeringsselskaper og kredittinstitusjoner er forpliktet til å utføre til kompetente myndigheter (regulatorer) i EU bli utvidet. Blant annet vil identifikasjon av juridiske enheter med bruk av LEI bli obligatorisk. På grunn av EMIR forventes det at ytterligere bankkunder vil bli påvirket i tillegg til de som allerede har anskaffet en LEI.

Interesserte lesere finner mer informasjon om MiFID II på http://www.esma.europa.eu/page/Markets-Financial-Instruments-Directive-MiFID-II.