Spørsmål og svar

Legal Entity Identifier er en unik og konsistent identifikasjon av motparter til finansielle transaksjoner.

I Europa er bruk av LEI hovedsakelige relatert til EMIR-lovreformen og starten på rapporteringsforpliktelsen fra 12. februar 2014 som gjelder for begge parter av et OTC-derivat. Per 3. januar 2018 vil obligatorisk bruk av LEI blir utvidet til transaksjonsrapportering av bestemte finansielle instrumenter som omfattes av MiFID II/MiFIR.

Etablering av et globalt LEI-system er avgjørende for å forbedre måling og overvåking av systemrisiko. Globale, standardiserte LEI vil hjelpe regulatorer og organisasjoner med å mer effektivt måle og administrere eksponering mot motparter, samtidig som de også løser problemene man har hatt lenge med enhetsidentifikasjon verden over.

LEI er en unik 20-tegns alfanumerisk kode, definert i standarden ISO 17442. Formatet på en LEI er alltid 18 alfanumeriske tegn [A-Z, 0-9] etterfulgt av 2 kontrollsifre.

Bortsett fra formatet, kontrollsifrene og de første 4 tegnene som identifiserer LOU-utstederen, har LEI ingen innebygd logisk eller “innebygd informasjon”, og den er designet slik at ingen bestemt informasjon om LEI-innehaveren kan tolkes ved å se på LEI.

Vi foreslår å henvise til LEI på norsk som “L-E-I' i stedet for “lei”.

Selv om noen LOU har valgt å henvise til utstedte LEI med et bestemt navn, f.eks. GEI eller IEI, har NordLEI valgt å holde seg til navnet “LEI” for enkelhetens skyld.

NordLEI er en LEI tjenesteleverandør for Norden og Baltikum. NordLEI tilbyr Assistert og Direkte registrering enten gjennom NordLEIs nettportal eller med bruk av samlebehandling i Excel. NordLEI driver GMEI-funksjonen i samarbeid med godkjente LOU.

I mellomtiden vil NordLEI søke om å bli en akkreditert LOU som opererer med sitt eget prefiks. Alle nyheter om denne prosessen blir kommunisert separat.

For markedsdeltakere organisert innen eller er aktive i EU-området, må alle parter i OTC-derivattransaksjoner fra 12. februar 2014 ha en LEI for å overholde rapporteringsforpliktelsen i EMIR. Denne LEI vil bli brukt til å unikt og entydig identifisere parten.

Definisjonen av derivattransaksjon er bred og gjelder uansett om transaksjonen ble utført på en børs, et såkalt børsnotert derivat (ETD) eller handlet utenom børsen. Alle transaksjoner må rapporteres selv om de kanskje overlapper eksisterende MiFID I-rapportering.

Det forventes at bestemte EØS-land, som Island og Norge, vedtar lokale lover som tilsvarer EMIR i løpet av 2016.

Ettersom begge partene er forpliktet til å rapportere i henhold til EMIR, må LEI deles mellom partene før rapporteringen finner sted. Vi oppfordrer derfor LEI-søkere til å raskt fortsette med sine LEI-søknader og forsikre seg om at de informerer alle handelsmotparter/banker separat.

Kodeallokeringsplanen som er bekreftet av FSB er:

Tegn 1-4: Et fire tegns prefiks allokert unikt til hver LOU
Tegn 5-6: To reserverte tegn angitt til null
Tegn 7-18: Enhetsspesifikk del av koden generert og tilordnet av LEO i henhold til transparente, fornuftige og solide allokeringsretningslinjer
Tegn 19-20: To kontrollsiffer som beskrevet i standarden ISO 17442
For oppdatert liste over bekreftede LOU, se:

http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20130318.pdf

Online registrering ved å bruke NordLEIs nettportal vil være den normale måten å starte prosessen på.

For samlebehandling, kontakt support@nordlei.org for mer informasjon.

Hver nye LEI, inkludert opprettholdelse det første året, vil ha et administrasjonsgebyr på USD 117 + gjeldende MVA. Årlig opprettholdelsesgebyr er for tiden USD 97 + gjeldende MVA. NordLEI bruker samme priser som GMEI. Les mer om prising på prisside.

Betaling skjer ved pengeoverføring. NordLEI starter søknadsprosessen umiddelbart etter mottak og registrering av full betaling av en ordre, og LEI blir kommunisert til registranten etter at enhetens referansedata er validert. Vanligvis blir en opprinnelig registrering eller opprettholdelse av LEI behandlet i løpet av 2-4 arbeidsdager etter at full betaling er mottatt.

Alle søknader og utstedte LEI relatert til NordLEI vil bli lagret i systemdatabasene til GMEI og NordLEI. Alle data som vil være tilgjengelige og portert mellom LOU-er, vil også bli lagret og kontinuerlig oppdatert i NordLEIs systemdatabaser.

Når en søknad er registrert og akseptert i Internett-portalen, utfører GMEI-enheten en sammenligningskontroll.

Dersom en mulig duplisering blir oppdaget, blir en leder hos NordLEI automatisk varslet og vil ta over undersøkelsene og løser saken. Søkeren blir naturligvis kontaktet i slike tilfeller.

Når valideringsprosessen er fullført. Registranten vil motta en e-post som bekrefter at en LEI er utstedt.

Ja, så snart en LEI-søknad blir startet, er den i den offentlige sfæren. Dette er for å fastslå tilgjengelighet av relevante data mellom LOU for å minimere risikoen for duplisering av LEI.

  • Sikre at riktig skjema er mottatt; umiddelbart.
  • Sikre at en autorisert representant har sendt inn søknaden; for registrering av søknaden selv blir dette utført umiddelbart. Dersom det oppstår spørsmål, vil en leder hos NordLEI ta kontakt med søkeren.
  • Samlet behandling; vanligvis vil gyldigheten av samlefilen bli validert og bekreftet i løpet av 1-2 virkedager.
  • Utstedelse av LEI etter at selskapsgjennomgangen er utført med bruk av offentlige og pålitelige kilder; Under normale omstendigheter skal ikke prosessen ta lenger enn 2-4 virkedager.