Assistert registrering

LEI-registrering på vegne av andre juridiske enheter

For alle som ønsker en metode å tilrettelegge LEI-registreringsprosessen for andre, støtter NordLEI det som det henvises til som en assistert registreringsprosess. Tjenesten tillater derved LEI-registrering på vegne av tredjeparter. Slike omstendigheter inkluderer, men er ikke begrenset til:

  • Et morselskap som søker om LEI på vegne av datterselskaper
  • Et fondsselskap som søker om LEI på vegne av sine fond
  • En finansinstitusjon som ønsker å tilrettelegge LEI-registreringsprosessen for sine sluttkunder, og derfor utføre registreringen på vegne av sin klient i henhold til fullmakt.

Alle situasjonene over kan forenkles ytterligere fra et driftsmessig synspunkt ved å bruke NordLEI-tjenesten for samleregistrering. Med denne tjenesten kan klienter enkelt laste opp data for flere juridiske enheter med bruk av Excel-maler for samtidig behandling, og dermed unngå tidkrevende registreringer i nettportalen av ett og ett selskap.

For at NordLEI skal akseptere assisterte registreringer, er klienten forpliktet til å oppgi all relevant dokumentasjon (f.eks. signerte fullmakter, etc.) til NordLEI på forespørsel. Som del av registreringsskjemaene (i tillegg til Excel-malene til samleregistrering) i NordLEIs nettportal, blir registrantene bedt om å angi om en LEI-registrering skjer på vegne av andre, og dermed forplikte seg i forhold til det nevnte kravet om dokumentasjon. NordLEI aksepterer godkjennende dokumentasjon utstedt av en part som LEI-registreringen er tiltenkt for, på et av språkene som tales i NordLEIs hjemmemarkeder i tillegg til engelsk.

Et viktig aspekt ved NordLEIs assisterte registreringstjeneste, er at den skiller mellom registranten og den endelig begunstigede for registreringen, og sikrer dermed at fremtidig kommunikasjon og ordrehåndtering blir rettet til registranten (hvis foretrukket).