Samleregistrering

Har du et større antall juridiske enheter du vil søke om utstedelse av LEI for? Hvis du har det, kan du i stedet for å registrere dem en av gangen i NordLEI-portalen, laste ned malen og retningslinjene for samleregistrering (Excel) når du er logget på NordLEIs nettportal. Behandlingen blir håndtert ved å sende den utfylte malen med e-post til support@nordlei.org.