LEI-SureMatch

Den største utfordringen selskaper står overfor med å holde motpartenes hovedbøker konsistente med GLEIS, oppstår på grunn av at prosessen for matching av LEI mangler konsistente søkeparametere (dvs. at de ikke inneholder unik identifikasjon eller vanlige nøkler). For eksempel har mange LEI-registreringer blitt akseptert uten at selskapsregisternummer og juridiske enhetsnavn har blitt sammenholdt identiske med offentlige registre.

Følgelig antar GLEIS for matching av interne oppføringer i registeret en tilnærming basert på likhet i oppføringer (i motsetning til nøyaktig like oppføringer), noe som krever kraftige algoritmer for å “sammenligne og pare” for å oppdage spesifikke korresponderende oppføringer.

For å tilrettelegge for matching av LEI, tilbyr NordLEI klientene sine tilgang til Samsvars-datamatching- og avstemmingsprogramvare.

Les mer om LEI-SureMatch her: white paper (pdf)

Du finner mer detaljert informasjon om tjenestetilbudet ved å kontakte NordLEIs salgsrepresentanter på LEI-SureMatch@nordlei.org