Priser

Prisen på opprinnelig registrering i LEI er for tiden USD 117 + gjeldende MVA, og det årlige opprettholdelsesgebyret fra år to er USD 97 + gjeldende MVA. Disse prisene inkluderer LEI-lisensavgift som blir overført til Global LEI Foundation (GLEIF). Det finnes alternative betalingsbeløp beregnet i EUR, SEK, DKK og NOK, som kan brukes hvis det er å foretrekke for mottakeren av ordrebekreftelsen.

Alternative betalingsbeløp er gyldig ved umiddelbar betaling. Med dette menes ikke lenger enn 30 dager, men gjenstand for tidligere endring etter NordLEIs skjønn ved store valutakurssvingninger mot USD.

Første registrering inkludert 12 måneders LEI-gyldighet

117 USD
1 129 SEK
105 EUR
819 DKK
1 049 NOK

12 måneders forlengelse for gyldigheten til eksisterende LEI

97 USD
939 SEK
87 EUR
679 DKK
869 NOK

De alternative beløpene er gjenstand for endring og ble siste oppdatert 2018-05-24