Overfør eksisterende LEI

GRATIS
 
 

Registrer en ny LEI

679 NOK/år *
Ekspress-LEI-registrering: + 400 NOK
* LEI-registrering, 5 år

Forny LEI

639 NOK/år *
Ekspress-LEI-fornyelse: + 400 NOK
* LEI-fornyelse, 5 år
Største utsteder av
LEI-koder i Norge

udstedte LEI-koder

fornøyde kunder siden 2014

Nordens største utsteder av LEI-koder

NordLEI er den største utstederen av LEI-koder i Danmark, Norge og Sverige.

Prisbelønt LEI-utstedelse

NordLEI ble i 2023 kåret til den beste utstederen av LEI-koder i kategorien Mid-Cap av Global Legal Entity Foundation.

Raskt, effektivt og sikkert

Vi utsteder LEI-koder direkte, uten mellomledd. Det betyr rask, effektiv og sikker levering av LEI-koden din.

Om LEI kode, LEI nummer og Legal Entity Identifier

LEI-koden er et globalt ID-nummer for selskaper. LEI står for Legal Entity Identifier og har blitt et stadig vanligere krav for norske banker og institusjoner. Hver LEI-kode er unik og består av en alfanumerisk kode på 20 tegn som gir informasjon om juridiske enheters struktur og eierskap. Formålet med LEI er å skape transparens i det globale finansmarkedet ved å sikre at hver enkelt juridisk enhet kan identifiseres.

Hva er LEI?

Legal Entity Identifier (LEI) er en global identifikator utformet for å skille juridiske enheter som deltar i finansielle transaksjoner. I sin enkleste form er en LEI en 20-tegns alfanumerisk kode som gir unik informasjon om en virksomhet eller en juridisk enhet. LEI-koden er utviklet i samsvar med ISO 17442-standarden og administreres av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

Det grunnleggende formålet med et LEI nummer er å tilby et klart, internasjonalt anerkjent identifikasjonssystem. Dette hjelper i overvåkning og styring av finansielle transaksjoner, og legger til rette for en mer stabil og transparent finansverden.

Bruken av LEI har blitt mer utbredt etter finanskrisen i 2008, som belyste behovet for en mer transparent og effektiv identifikasjon av juridiske enheter i finansielle kontrakter. I EU er det nå en forpliktelse under flere forordninger som EMIR og MIFID II/MiFIR at selskaper som deltar i finansielle transaksjoner skal ha et gyldig LEI-nummer.

Forståelsen av hva LEI er og hvorfor det er viktig kan være første skritt mot å bedre forstå hvordan finansielle systemer fungerer. Det spiller en kritisk rolle i å gjøre forretningsprosesser som rapportering, risikostyring, og datastyring mer pålitelige og effektive.


Hvorfor er LEI viktig?

LEI, eller Legal Entity Identifier, har en rekke viktige funksjoner som bidrar til en mer stabil, transparent, og effektiv finansverden. Her er noen av de sentrale grunnene til at LEI er viktig:

 • Økt transparens
  LEI-koder gir regulatorer og markedsaktører mulighet til å identifisere juridiske enheter som deltar i finansielle transaksjoner. Dette bidrar til økt transparens i finansmarkedene og hjelper i deteksjon og forebygging av finansiell kriminalitet som hvitvasking og svindel.
 • Forenklet rapportering
  Et LEI nummer forenkler prosessen for rapportering til finansielle myndigheter. Det blir enklere å spore transaksjoner og relasjoner mellom forskjellige enheter, noe som er spesielt viktig i tilfelle av komplekse selskapsstrukturer.
 • Risikostyring
  Korrekt identifisering av juridiske enheter gjennom LEI hjelper bedrifter i sin risikostyring. Det blir enklere å utføre due diligence og å evaluere risiko forbundet med ulike transaksjoner og parter.
 • Overholdelse av lovgivning
  I EU, og mange andre jurisdiksjoner, er det nå lovpålagt å ha et LEI nummer for å delta i visse typer finansielle transaksjoner. Dette inkluderer forordninger som EMIR og MIFID II/MiFIR. Manglende overholdelse kan føre til bøter og andre sanksjoner.
 • Effektivitet og innovasjon
  Bruken av en standardisert identifikator som LEI gjør det mulig for bedrifter å automatisere flere prosesser, noe som fører til kostnadsbesparelser og økt effektivitet. Det legger også til rette for innovasjon innen finansteknologi.

Samlet sett er LEI en nøkkelfaktor for å skape en mer stabil og sikker finansiell infrastruktur, og er derfor av vital betydning for både regulatorer og markedspartnere.

LEI nummer i finansiell regulering

LEI spiller en stadig viktigere rolle i finansiell regulering på globalt nivå. Mange regulatoriske rammeverk har nå begynt å kreve LEI som en del av deres overvåkning og rapporteringsprosedyrer. Nedenfor er noen nøkkelområder der LEI er avgjørende i finansiell regulering:

EMIR (European Market Infrastructure Regulation)
EMIR-regelverket fokuserer på OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre. I henhold til EMIR er det obligatorisk for alle deltakere i derivatmarkeder å ha et gyldig LEI nummer for å kunne rapportere handel til et autorisert transaksjonsregister.

MiFID II/MiFIR (Markets in Financial Instruments Directive/Regulation)
MiFID II og MiFIR setter strenge rapporteringskrav for finansinstitusjoner som opererer i EU. LEI-koden brukes her for å identifisere hver enkelt handelssesjon og part, noe som gir regulatorer bedre innsikt i markedsaktivitetene.

Dodd-Frank Act i USA
I USA har Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act også inkorporert LEI i sine rapporteringskrav, spesielt i OTC-derivatmarkedet.

Globalt samarbeid
Organisasjoner som Financial Stability Board (FSB) og G20 har uttrykt støtte for utbredelsen av LEI for å bedre finansiell stabilitet og øke transparensen i globale finansmarkeder.

Bruken av LEI i finansiell regulering er et vitnesbyrd om dets voksende betydning som en universell standard for identifisering av juridiske enheter. Det gir et mer integrert og pålitelig rammeverk for tilsyn og regulering av finansmarkedene, noe som er til fordel for både regulatorer og markedsaktører.


Hvem trenger et LEI nummer?

I lys av moderne finansielle reguleringer som MiFID II/MiFIR i EU, har behovet for et globalt identifiseringsnummer for juridiske enheter blitt tydelig. Så, hvem er det egentlig som trenger et LEI nummer?

 • Bedrifter som handler med børsnoterte verdipapirer
  Ifølge MiFID2-direktivet 2014/65/EU er det fra 3. januar 2018 blitt obligatorisk for enheter som handler med børsnoterte verdipapirer å ha en LEI-kode. Dette er et ledd i arbeidet med å gjøre finansmarkedene mer transparente og redusere risikoen for markedsmisbruk.
 • Kontroll og tilsyn
  LEI-koden er også viktig for Finanstilsynet og andre tilsynsmyndigheter. Med LEI-koden kan disse organene få detaljert informasjon om hvem som utfører hvilke transaksjoner, og dermed drive et mer effektivt tilsyn.
 • Unntak: Fondshandel
  Selv om LEI er påkrevd for handel med børsnoterte verdipapirer, er det ikke nødvendig for handel i fond.
 • Andre juridiske enheter
  Foruten de som er pålagt ved lov, kan andre juridiske enheter også dra fordel av å ha en LEI-kode. Denne koden kan forbedre selskapets kredittverdighet og tilgang til finansielle tjenester.

Det er viktig å merke seg at LEI-nummeret er spesielt rettet mot juridiske enheter, og er dermed ikke tilgjengelig for privatpersoner.

LEI kode i henhold til EU sine forskrifter EMIR og MIFID II/MiFIR

EU har tatt ledelsen når det gjelder å innføre globale standarder for finansiell rapportering og risikostyring. To av de mest relevante EU-direktivene i denne sammenhengen er EMIR (European Market Infrastructure Regulation) og MiFID II/MiFIR (Markets in Financial Instruments Directive II/Regulation).

MIFID II/MiFIR
MIFID II og MiFIR står sentralt i å regulere finansmarkedene i EU. Disse lovene ble innført for å øke transparensen, og som en del av dette, krever de at alle juridiske enheter som utfører handel med børsnoterte verdipapirer har en LEI-kode. Dette ble effektuert fra 3. januar 2018 og har til hensikt å forhindre markedsmisbruk og muliggjøre effektivt tilsyn.

EMIR
EMIR-forskriften fokuserer på OTC-derivatkontrakter, sentrale motparter og transaksjonsregistre. Dette direktivet gjør det også påkrevd for juridiske enheter å ha en LEI-kode. Formålet er likt som for MiFID II/MiFIR: å øke transparensen i finansmarkedene og redusere systemrisikoen.

Synergi Mellom EMIR og MiFID II/MiFIR
Det er verdt å merke seg at disse forskriftene komplementerer hverandre. Mens MiFID II/MiFIR tar for seg børsnoterte verdipapirer, utvider EMIR kravene til også å inkludere OTC-derivatkontrakter. Sammen gir de en omfattende ramme for regulering av finansielle aktiviteter innen EU, og LEI-koden spiller en kritisk rolle i denne infrastrukturen.

Privatpersoners behov for LEI

Det er viktig å presisere at LEI-koder (Legal Entity Identifiers) kun er tilgjengelige for juridiske enheter som bedrifter, stiftelser og organisasjoner. Privatpersoner kan derfor ikke søke om eller motta en LEI-kode. Formålet med LEI er å gi en unik identifikasjon til juridiske enheter som deltar i finansielle transaksjoner, noe som ikke er relevant for privatpersoner i deres individuelle kapasitet.

Hvis du er en privatperson og ønsker å handle i finansielle markeder, vil du ikke være pålagt å ha en LEI-kode. Det finnes andre metoder for identifikasjon og rapportering for privatpersoner som ikke omfatter bruk av LEI.


Hvordan få et LEI nummer?

Å skaffe et LEI-nummer (Legal Entity Identifier) er en enkel og grei prosess. Her er en steg-for-steg guide på hvordan du kan gå fram:

Forbered nødvendig informasjon: Sørg for å ha all grunnleggende selskapsinformasjon tilgjengelig, som organisasjonsnummer og registrert adresse.

Fyll ut søknadsskjema: Vår brukervennlige elektroniske skjema gjør søknadsprosessen rask og enkel.

Betal gebyr: Det er en kostnad knyttet til utstedelse og vedlikehold av en LEI-kode. Betalingen kan enkelt gjøres via vår nettside.

Motta LEI-kode: Etter at betalingen er mottatt, vil vi vanligvis levere din unike LEI-kode innen 2 timer. Koden blir sendt til deg og vil fungere som den permanente identifikatoren for din juridiske enhet i finansielle transaksjoner.

Årlig fornyelse: LEI-koder må fornyes årlig for å sikre at all informasjon er oppdatert. Fornyelsen kan også enkelt gjøres gjennom vår nettside.

Det er verdt å merke seg at vi tilbyr en meget rask utstedelse av koder, med de fleste koder levert innen 2 timer etter mottatt betaling. For de som ønsker en enda enklere registreringsprosess, kan nettstedet nordlei.no benyttes, som tilbyr en forenklet registreringsmetode.

Betalingsmetoder

For å gjøre prosessen så enkel som mulig tilbyr vi følgende betalingsmetoder:

 • Kortbetaling (Visa eller MasterCard).
 • Faktura: Alternativt kan du velge å betale via faktura.

Valg av betalingsmetode skjer i den siste delen av søknadsprosessen, og de fleste LEI-koder blir utstedt innen 2 timer etter mottatt betaling.

Kostnadene ved LEI kode

Her er en oversikt over kostnadene for å registrere eller fornye en LEI-kode hos oss:

Tjeneste Varighet Kostnad Spare Kostnad per år
LEI-registrering 1 år 999 NOK 999 NOK
LEI-registrering 3 år 2 205 NOK 392 NOK 735 NOK
LEI-registrering 5 år 3 395 NOK 800 NOK 679 NOK
LEI-fornyelse 1 år 799 NOK 799 NOK
LEI-fornyelse 3 år 1 995 NOK 402 NOK 665 NOK
LEI-fornyelse 5 år 3 195 NOK 800 NOK 639 NOK
Merk at det er mulig å spare penger ved å velge en lengre varighet på LEI-koden.

Fornyelse og overføring

Det er viktig å holde LEI-koden oppdatert og gyldig for å sikre kontinuerlig etterlevelse av regulatoriske krav. LEI-koder må fornyes årlig for å sikre at informasjonen er korrekt og ajourført.

Fornyelse:
Hvis din LEI-kode er nær utløpsdatoen, kan den enkelt fornyes via vår tjeneste. Prosessen er enkel og rask, og prisene for fornyelse varierer avhengig av varighet (se prislisten i forrige seksjon).

Overføring:
Dersom du har en LEI-kode fra en annen leverandør og ønsker å flytte den til vår tjeneste, kan dette gjøres uten komplikasjoner. Overføringsprosessen er rett frem, og vår kundeservice står klar til å veilede deg gjennom de nødvendige trinnene.

Ved å fornye eller overføre LEI-koden via vår tjeneste, kan du være trygg på at du mottar en effektiv og pålitelig tjeneste.


LEI-koden (Legal Entity Identifier) er en 20-tegn lang alfanumerisk kode. Denne koden er konstruert i henhold til ISO 17442-standarden og er delt inn i to deler: de første 18 tegnene er alfanumeriske, mens de to siste tegnene er kontrolltegn. Koden gir en unik identifikasjon av juridiske enheter på globalt plan.

For å sikre integriteten i finansmarkedet, er LEI-koder koblet til et sentralt, offentlig tilgjengelig database. Databasen administreres av Global Legal Entity Identification Foundation (GLEIF), og den inneholder grunnleggende informasjon om den juridiske enheten, inkludert, men ikke begrenset til, navn på selskap, registrert adresse, og ledelse.

LEI-kodens struktur

LEI-koden er en 20-tegn lang alfanumerisk kode som følger en spesifikk struktur definert av ISO 17442. Som et eksempel kan vi ta LEI-koden 549300O897ZC5H7CY412.

De første 4 tegnene representerer LOU-koden (Local Operating Unit), som i dette tilfellet er "5493". Dette er identifikasjonen av den enheten som har utstedt LEI-koden.

De neste to tegnene er reservert for fremtidig bruk og er for tiden "00".

De påfølgende 12 tegnene (fra 7. til 18. posisjon) er en unik alfanumerisk kode for den juridiske enheten. I vårt eksempel er denne delen "O897ZC5H7CY4".

De siste to tegnene er kontrolltegn. I dette eksempelet er de "12".

Kombinasjonen av disse segmentene skaper en unik kode: 549300O897ZC5H7CY412, som ikke bare identifiserer den juridiske enheten på en unik måte, men også gir informasjon om hvilken enhet som har utstedt koden.

Forståelsen av LEI-kodens struktur er viktig for å sikre riktig bruk og tolkning, spesielt i forhold til regulatorisk overholdelse og risikostyring i finansielle transaksjoner.

LEI kode struktur | LEI nummer struktur

Global Legal Entity Identification Foundation (GLEIF) er en uavhengig, ikke-kommersiell organisasjon etablert av Financial Stability Board (FSB) i 2014. Organisasjonens hovedmål er å støtte implementeringen og bruk av Legal Entity Identifier (LEI) globalt. GLEIF er ansvarlig for å koordinere LEI-utstedere (også kjent som Local Operating Units, LOUs) og sikre integriteten av LEI-data.

GLEIF overvåker og autentiserer nøyaktigheten av LEI-data for å sørge for at den holder høyeste kvalitetsstandarder. Dette omfatter standardisering og kontinuerlig kvalitetssikring av data, som spiller en viktig rolle i å fremme transparens og effektivitet i det globale finansmarkedet.

Organisasjonen fungerer som en sentral kilde for innsamling og tilgjengeliggjøring av LEI-data og tilknyttet referanseinformasjon, noe som gjør det enklere for offentlige myndigheter og bedrifter å få tilgang til pålitelig, standardisert informasjon for identifikasjon av juridiske enheter.

Gjennom sitt arbeid bidrar GLEIF til et mer stabilt og effektivt finansielt system, reduserer risiko og øker transparens i det globale markedet.


En LEI er en 20-tegns alfanumerisk kode som gir en unik identifikasjon av juridiske enheter som deltar i finansielle transaksjoner.

Alle juridiske enheter som er involvert i handel med børsnoterte verdipapirer trenger en LEI.

Du kan enkelt få en LEI fra NordLEI, som leverer de fleste kodene innen 2 timer etter mottatt betaling.

Kostnaden varierer avhengig av hvor lenge du vil registrere LEI for. Priser starter fra 999 NOK for en års registrering.

LEI må fornyes årlig. Fornyelsesprosessen kan også utføres gjennom NordLEI.

Global Legal Entity Identification Foundation (GLEIF) er en organisasjon som støtter implementeringen og bruken av LEI globalt.

Nei, LEI er kun for juridiske enheter.

Formålet er å skape transparens og redusere risiko i finansielle transaksjoner, samt å gjøre det enklere for tilsynsmyndigheter å overvåke markedet.

Nei, LEI er generelt påkrevd for handel med børsnoterte verdipapirer, men er ikke nødvendig for handel i fond.

En LEI består av en 20-tegns alfanumerisk kode, der de første 18 tegnene er unike for hver juridisk enhet, og de siste to tegnene er en kontrollsum.

vLEI er en digital utgave av det tradisjonelle LEI-nummeret, designet for sikrere og mer effektiv verifisering av juridiske enheter. For mer informasjon, besøk vLEI.no.