Ofte stilte spørsmål

En LEI, Legal Entity Identifier, er en kode som brukes for unik identifisering av lovlige entiteter.

En LEI blir offentlig og vil identifisere en juridisk entitet (f.eks. aksjeselskap, legat, verdipapirfond) på en unik og konsekvent måte. En LEI består av 20 tegn, f.eks.: 549300O897ZC5H7CY412

For å se hva slags data som er publisert i forbindelse med en LEI, kan du se den følgende lenken for NordLEIs LEI (Nordic Legal Entity Identifier AB): https://www.gleif.org/lei/549300O897ZC5H7CY412

Alle utstedte LEI-er kan ses i det globale Legal Entity Identifier System, som er et offentlig register på samme måte som et nasjonalt globalt handelsregister, og som er vanlige for alle jurisdiksjoner verden over. Registeret er under tilsyn av Global Legal Entity Identifier Foundation, 'GLEIF', og var i utgangspunktet et initiativ av Financial Stability Board ('FSB') og G20-landene etter finanskrisen i 2008.

Den primære bruken av LEI-er er for bankers lovbestemte innrapportering av klienters overføringer av verdipapirer og derivater til finansielle tilsynsmyndigheter. Innrapporteringen er en juridisk konsekvens av introduksjonen av to finansielle EU-reguleringer: European Market Infrastructure Regulation (EMIR) og Markets in Financial Instruments Direct II (MiFID II/MiFIR).

Klientene våre blir som oftest oppfordret av bankene sine om å søke om en LEI i og med at dette er en nødvendig forutsetning for at bankene kan etterkomme de lovbestemte forpliktelsene sine om innrapportering for alle transaksjoner knyttet til finansielle instrumenter som klientene deres har inngått.

Til å begynne med kan du trykke på hovedmenyelementet 'Ny LEI' og registrere en brukerkonto (eller logge inn til din eksisterende konto hvis du tidligere har registrert en). Du vil deretter omdirigeres til registreringsskjemaet og kan begynne å registrere en LEI-søknad. Registreringsprosessen tar noen få minutter.

Registreringen er fullført når du har trykket deg gjennom søknadsskjemaet og den påfølgende check-out-seksjonen.

Hvis du ikke har fullført registreringen og ingen bestillinger er generert, kan du se om det ligger elementer i handlekurven din. Du må avslutte bestillingen din for å fullføre en søknad.

Du må skaffe følgende opplysninger om den juridiske entiteten det søkes om:

 • 'Nivå 1'-data – svaret på spørsmålet om 'hvem er hvem': Registrert navn, registrert adresse, hovedkontorets adresse, aktuelle foretaksregister, selskapets registreringsnummer, og faktureringsinformasjon.
 • I tillegg bes du skaffe informasjon som besvarer spørsmålene om 'hvem eier hvem', 'Nivå 2'-data, som lar de direkte og endelige foreldrene til en juridisk entitet identifiseres. NB! Informasjonen omhandler kun hvordan selskapene er forbundet med hverandre, og vi samler ikke inn informasjon om endelig fordelaktig eierskap, f.eks. 'fysiske personers’ eierskap av en juridisk entitet.

For LOU-kunder tar utstedelsen normalt 1–12 ved kontortid, fra betalingen er mottatt.

For RA-kunder tar utstedelsen normalt 2-4 virkedager fra betalingen er mottatt.

Les mer om forskjellen mellom LOU- og RA-kunder under avsnittet Det globale LEI-systemet.

Behandlingstiden kan variere i tid avhengig av jurisdiksjonen og hvilken type av juridisk enhet det gjelder.

Vi vil holde deg oppdatert om den utstedte LEI-en via e-post. Eventuell informasjon knyttet til LEI-en din kan alltid bli funnet på kontoen din i NordLEI-portalen og vil også være søkbar i den offentlige GLEIF-databasen på www.gleif.org.

Hvis du for tiden er ansatt, direktør eller eier av en juridisk entitet som du registrerer deg for, kan du søke om en LEI.

Du kan også søke om en LEI for en juridisk entitet hvis du er en tredjepart. Dette kalles for 'Assistert registrering' og krever en fullmakt eller godkjenning fra den juridiske entiteten. For mer informasjon kan du se NordLEI-tjenester – Assistert registrering

Vennligst ta en titt på vår prisside.

Når du har sjekket ut og betalt LEI-søknaden og vi har mottatt betalingen, begynner vi arbeidet med å utstede LEI-koden. Prosessen kan variere i tid avhengig av jurisdiksjonen og hvilken type av juridisk enhet det gjelder.

En LEI er en unik identifikator for en juridisk entitet, og kan ikke brukes av en annen juridisk entitet. En juridisk entitet kan videre ikke ha mer enn én LEI.

Den årlige fornyelsen av LEI-en din krever at du aktivt deltar ved å logge inn på NordLEI-portalen for å bekrefte at du fremdeles vil opprettholde din LEI. Du bes om å oppdatere og bekrefte opplysningene om selskapet/juridiske entiteten din i tilfelle noe har endret seg, f.eks. en adresseendring, endring av selskapsnavn, osv.

En LEI regnes som 'aktiv' (eller 'fornyet') 12 måneder fra utstedelsen eller 12 måneder fra den siste årlige fornyelsen. En aktiv LEI er et lovbestemt krav under EU-direktivene EMIR og MiFID II og er knyttet til de juridiske transaksjonsrapporteringene som er foretatt av banker på vegne av klientene deres.

Du fornyer din LEIs gyldighet enkelt ved å klikke på 'Forny' i menyen i NordLEI-portalen. Dette forutsetter at du har logget inn i NordLEI-portalen, enten ved å angi dine innloggingsdetaljer på innloggingssiden, eller ved å klikke på lenken i NordLEIs automatisk genererte e-poster som sendes til deg når det er tid for fornyelse. Når du er blitt videresendt til fornyelsessiden, blir du bedt om å:

 • i) Velge om du vil fornye eller avslutte din LEI ved å klikke i rullegardinlisten på høyre side.
 • ii) Klikk 'Fortsett' for å se gjennom og eventuelt endre opplysningene om den juridiske enheten i skjemaet.
 • iii) Klikk for å kontrollere om din LEI må fornyes.
 • iv) Betal via en av de tilgjengelige betalingsmåtene.

'Utstedt' og 'Bortfalt' er de to vanligste statusene som en LEI kan ha. En 'Utstedt' LEI er aktiv og derfor gyldig for transaksjonsrapportering. En 'Bortfalt' LEI er ikke lenger aktiv.

En LEI har en NEXT RENEWAL DATE, og fra denne datoen vil den ikke lenger være aktiv. Hvis NEXT RENEWAL DATE er i fremtiden, vil LEI-en ha statusen 'Utstedt' frem til da.

En LEI vil utløpe og bli inaktiv ('Lapsed') hvis den ikke aktivt fornyes årlig. Fornyelsen kan gjøres i NordLEI-internettportalen når forfallsdato nærmer seg. I tilfeller der LEI-en allerede er utløpt, kan fornyelsen når som helst gjøres i NordLEI-internettportalen.

Formålet med LEI-systemet er å identifisere juridiske entiteter på en unik og konsekvent måte. For å sikre at datakvaliteten og endringene er oppdaterte, oppfordrer vi klientene våre å utføre årlige vedlikehold.

I tillegg til dette krever visse EU- og internasjonale forskrifter at en LEI er aktiv, f.eks. EMIR (European Market Infrastructure Regulation) for derivatposisjoner og MiFID II for å kunne åpne en verdipapirkonto med et investeringsselskap eller -bank innenfor EU.

Holderen av brukerkontoen vil motta en e-post fra oss når det er på tide å fornye gyldighetsperioden for ytterligere 12 måneder. Hvis LEI-en ikke fornyes, vil vi informere når den blir inaktiv, altså 'bortfaller'.

Du må sørge for at dataene som holdes i registeret fremdeles er korrekte eller blir korrigert. Silk informasjon inkluderer registrert navn, registrert adresse, hovedkontorets adresse, aktuelle foretaksregister og selskapets registreringsnummer. I tillegg bes du om å bekrefte informasjon om eierskapsstrukturen av den juridiske entiteten din.

LEI-registreringen vil fornyes så nærme den inneværende fornyelsesdatoen som mulig og vil forlenges med 12 måneder.

En tidlig fornyelse og betaling påvirker ikke (forkorter) den gjeldende gyldighetsperioden. NordLEI venter i stedet på forlengelsen til kort tid før utløpsdatoen til LEI-en – uavhengig av når betalingen mottas.

NordLEI anbefaler at innbetales umiddelbart for å unngå at LEI-en er ugyldig i en periode.

I og med at det ofte tar 1-2 virkedager å motta og registrere en betaling, kan et medføre at det av og til sendes ut en påminnelse.

Hvis du har betalt uten det riktige referansenummeret, kan vi ikke så betalingen din til å stemme overens, som kan forsinke utstedelesprosessen av LEI-en betydelig.

Hvis du har fornyet LEI-en men sendt inn en betalingsdato (med banken din) som er nærme slutten av den gjeldende vedlikeholdsperioden, vil du motta påminnelser frem til betalingen er registrert.

Registering av en brukerkonto oppnås enkelt via følgende lenke login.

Sørg for at du registrerer en brukerkonto ved å velge en e-post som du ofte bruker og et passord som innfrir NordLEIs sikkerhetskrav, altså minimum 8 tegn som inneholder minst én stor bokstav og et tall.

Kort tid etter registreringen vil du motta en e-postbekreftelse (sjekk søppelposten din om du ikke har mottatt den). Ved å trykke på lenken i e-posten, bekrefter du brukerkontoen er din, og vil automatisk omdirigeres til NordLEI-portalen.

Bare innloggede brukere kan søke om en LEI, fornye en eksisterende LEI, eller overføre en LEI.

Vennligst sjekk søppelposten din. Hvis du ikke kan finne den, kan du kontakte support@nordlei.org.

Har du bekreftet kontoen din? Etter å ha registrert en brukerkonto, bør du motta en e-postbekreftelse med en lenke. Ved å trykke på lenken, bekrefter du kontoen din.

Hvis du ikke har mottatt e-postbekreftelsen, kan du sjekke søppelposten din eller kontakte support@nordlei.org

Vennligst besøk innloggingssiden.

Registrer en ny bruker eller logg inn til din eksisterende brukerkonto hvis du allerede har en.

Vennligst besøk Glemt passordet?.

Du kan senere endre det tildelte passordet etter å logge inn ved å trykke på e-postadressen din øverst i høyre hjørne.

Du kan endre e-postadressen din når du er logget inn ved å trykke på e-postadressen din øverst i høyre hjørne.

Du kan velge å legge til en sekundær e-postadresse til en brukerkonto i tillegg til en gruppe-e-postadresse. Du kan også oppdatere disse e-postadressene på et senere tidspunkt. Disse to eller flere kontaktene vil deretter også motta eventuelle automatiserte e-poster og påminnelser, samt ha tilgang til brukerkontoen via påloggingslenker som sendes ut.

Din medarbeider trenger å registrere sin egen brukerkonto via påloggingssiden. Når brukerkontoen er bekreftet, kan din kollega be om å overføre LEI ved å velge 'Overfør LEI' i menylisten.

Hvis du prøver å registrere en ny brukerkonto og passordet ikke godkjennes, må du kontrollere at det møter NordLEIs sikkerhetskrav, altså at det inneholder minimum 8 tegn og minst én stor bokstav og et tall.

Hvis du ikke husker passordet til den eksisterende kontoen din, kan du bestille et nytt på glemt passord-siden.

Vennligst kontakt support@nordlei.org.

Hvis din LEI for tiden er registrert med en annen tjenesteleverandør, kan du enkelt og gratis overføre den til NordLEI.

En LEI som allerede administreres av en annen NordLEI-brukerkonto kan også overføres gratis med samtykket til den gjeldende eieren av kontoen. Vennligst kontakt support@nordlei.org.

En overføring kan ta opptil 7 virkedager, men går vanligvis raskere. Den nåværende LOU, Local Operating Unit, må godkjenne overføringen, og etterpå vil de kontakte deg.

En LEI som allerede er registrert i NordLEI-internettportalen kan overføres til en annen brukerkonto innen 24 timer.

Alle LEI-er og de korresponderende referansedataene er offentlig informasjon på GLEIF (den offisielle globale databasen for LEI-data).

Vennligst besøk www.gleif.org/en/lei/search

Sett i gang en overføring av en eksisterende LEI fra den nåværende tjenesteleverandøren til NordLEI under hovedmenyelementet 'Overfør en eksisterende LEI' eller kontakt oss på support@nordlei.org.

Din eksisterende LEI vil overføres uten endringer til strukturen eller innholdet.

Med én gang LEI-en overføres til NordLEI, vil du bli minnet på å fornye LEI-en din.

Du kan gjøre endringer i organisasjonens data når du fornyer LEI-koden, eller ved å sende en protest når du er innlogget som bruker.

Når LEI-dataene oppdateres mellom de årlige fornyelsene, bes du informere oss på support@nordlei.org på den aktuelle LEI-en og også fremskaffe eventuell dokumentasjon som beviser endringen eller en lenke til den offentlige datakilden.

Alle endringer av statusen til juridiske enheter som har LEI-koder, skal rapporteres. Du kan registrere endringen ved å sende en protest når du er innlogget som bruker. Om mulig ber vi om at du oppgir en lenke til en offentlig kilde eller et dokument som bekrefter endringen.

Se prisene våre på prissiden.

Ved kortbetaling eller via bankoverføring og internasjonal betaling ved å følge betalingsinstruksjonene i din ordrebekreftelse.

Kontakt support@nordlei.org dersom din ordre er blitt kansellert, men du likevel ønsker å betale for at din søknad eller fornyelse skal bli iverksatt.

Dersom du har valgt å betale via bankoverføring, tar identifisering og registrering av din innbetaling vanligvis 1–2 virkedager. Dersom du har betalt i dag, vil vi sannsynligvis registrere din betaling innen 2 virkedager.

Status 'venter på betaling' betyr at vi ikke har registrert din innbetaling ennå. Dersom du ikke benytter korrekt ordrenummer i innbetalingen, kan vi ikke registrere innbetalingen for riktig ordre.

Du finner betalingsinstruksjonene i din ordrebekreftelse.

NordLEI godtar lokale betalinger fra Danmark (DKK), Norge (NOK), Sverige (SEK), Finland og andre europeiske land (EUR). Vi godtar også internasjonale innbetalinger med SWIFT eller SEPA-betalinger i USD, EUR og SEK.

NordLEI kan ikke godta kredittrisiko ved utstedelse eller fornyelse av en LEI. Hele prosessen inneholder følgende trinn:

 • 1) Ny registrering av LEI-søknad eller LEI-fornyelse
 • 2) Ordrebekreftelse sent til kunden med betalingsinstruksjoner (e-post)
 • 3) Betaling via innenlands overføring eller utenlandsbetaling
 • 4) Kvittering sendt til kunden (på e-post)
 • 5) Godkjenningsprosessen starter, og LEI-en utstedes eller varigheten utvides

Årsaken til prosedyren over er at NordLEI begynner utstedelsen/fornyelsen av LEI-en først når innbetalingen er mottatt i sin helhet.

NordLEIs ordrebekreftelser og kvitteringer er i henhold til gjeldende EU-direktiver og praksiser for hva dokumentasjon på en innbetaling skal og må inneholde.

Ja, når din innebetaling er mottatt og registrert av NordLEI, vil du motta en kvittering til ditt regnskap på e-post.

Tjenestene vi tilbyr vil bli belastes av det svenske selskapet vårt 'Nordic Legal Entity Identifier AB'.

For EU-kunder (utenfor Sverige): Hvis MVA-nummeret du oppga er ugyldig i henhold til det såkalte 'reversed charge'-prinsippet av å kjøpe tjenester fra andre EU-land, vil det ikke trekkes MVA. Dersom et ugyldig MVA-nummer legges inn, vil NordLEI-portalen vise en advarsel. For at brukeren ikke skal ha et gyldig MVA-nummer for å kunne fortsette, må MVA-feltet stå tomt. Ved å gjøre dette vil en svensk MVA på 25 % belastes ved ordrebekreftelsen for kunder som befinner seg i EU-MVA-unionen.

For svenske kunder: Svensk MVA på 25 % vil i alle tilfeller belastes og deklareres.

For kunder utenfor EU: Ingen MVA vil belastes eller holdes tilbake.

Mer informasjon om godkjente MVA-numre kan bli funnet i den følgende lenken: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/eu-vat-rules-topic/vies-vat-information-exchange-system-enquiries_en

Fakturaopplysninger innhentes kun én gang i året, ved nyregistrering eller årlig fornyelse. Du trenger ikke å oppdatere fakturainformasjon i løpet av året. Dersom du likevel ønsker å oppdatere dine fakturaopplysninger, kan du gjøre dette når du er logget inn på din konto.

Du kan finne alle bestillinger og fakturaer i hovedmenyelementet 'Dine ordre' når du er logget inn på kontoen din i NordLEI-portalen.

Hvis du har registrert en ny søknad eller fornyelse men ikke sjekket bestillingen din i NordLEI-portalen, vil vi gi deg en påminnelse om å gjøre dette via e-post. For å fullføre bestillingen din kan du trykke på handlevogn-ikonet øverst til høyre og velge 'Gå til kassen'.

Vennligst bruk den riktige referansen når betalingen din oversendes. Referansekoden kan bli funnet i ordrebekreftelsen.

Kontakt receivables@nordlei.org og fremskaff en kvittering av betalingen i tillegg til nummeret på ordrebekreftelsen.

En LEI, Legal Entity Identifier, er en kode som brukes for unik identifisering av lovlige entiteter. Lovlige entiteter som har fått utstedt en LEI er dermed representert i det globale LEI-systemet, som er et arkiv på samme måte som et nasjonalt globalt handelsregister, og som er vanlige for alle jurisdiksjoner verden over. Registeret er under tilsyn av Global Legal Entity Identifier Foundation, 'GLEIF', og var i utgangspunktet et initiativ av G20-landene. Et selskap kan bare ha én utstedt LEI. Under kan du se et eksempel på en LEI.

NordLEIs LEI: 549300O897ZC5H7CY412

Den primære bruken av LEI-er er for bankers lovbestemte innrapportering av klienters overføringer av verdipapirer og derivater til finansielle tilsynsmyndigheter. Innrapporteringen er en juridisk konsekvens av introduksjonen av to finansielle EU-reguleringer: European Market Infrastructure Regulation (EMIR) og Markets in Financial Instruments Direct II (MiFID II/MiFIR). NordLEI-klienter har som oftest blitt oppfordret av bankene sine om å søke om en LEI i og med at dette er en nødvendig forutsetning for at bankene kan etterkomme de lovbestemte forpliktelsene sine om innrapportering for alle transaksjoner knyttet til finansielle instrumenter som klientene deres har inngått.

Siden 22. september 2021 er NordLEI en GLEIF-autorisert LOU (Local Operating Unit) som tilbyr LEI-tjenester i følgende jurisdiksjoner:

Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Færøyene, Nederland, Storbritannia, Irland og Luxembourg.

Les mer om att NordLEI har blitt en autorisert LOU her.

NordLEI fungerer også som offisiell registreringsagent for å tilby LEI-tjenester til jurisdiksjoner i øvrige deler av verden.

Ja, så snart en LEI-søknad er i gang, er den i det offentlige rom. Dette er for å fastslå tilgjengeligheten av relevante data mellom LOU-er for å minimere risikoen av LEI-duplisering.

Det globale LEI-registeret var opprinnelig et initiativ fra Financial Stability Board, og G20-landene som hadde som formål å bidra til mer åpenhet i de finansielle markedene som et resultat av finanskrisen i 2008. LEI-en brukes utelukkende til å identifisere lovlige entiteter, både for lovbestemte formål knyttet til finansiell industri og som en del av beste praksis i industri og kommersielle søknader.

Dataene valideres i hovedsak mot nasjonale foretaksregistre. Hvis data ikke er tilgjengelig, kan sekundære kilder brukes i tillegg til dokumenter som er fremskaffet av den juridiske entiteten selv.

En Local Operating Unit (LOU) tilbyr registrering, fornyelse og andre tjenester, og er den viktigste forbindelsen for juridiske enheter som vil skaffe LEI-kode. Kun organisasjoner som er godkjente av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), er autoriserte til å utstede LEI-koder selv. NordLEI er fra den 22. september 2021 den første organisasjonen i Skandinavia som er autorisert til å være en LOU.

Les mer om LOU-er på GLEIFs offisielle hjemmeside her.

Registreringsagenter tilbyr registrering, fornyelse og andre tjenester på vegne av én eller flere utstedere (LOU-er). En registreringsagent kan velge å samarbeide med én eller flere organisasjoner som utsteder LEI-koder for å sikre at kundens behov for LEI-tjenester oppfylles.

En juridisk entitet som per 3. januar 2018 ønsker å kjøpe og selge (utføre handler på) finansielle instrumenter i EU, trenger en LEI for å bli eller forbli klient av en bank eller investeringsselskap i EU.

Den juridiske transaksjonsrapporteringen som investeringsselskap og kredittinstitusjoner er forpliktet til å utføre til de aktuelle departementene (regulatorer) i EU-området har blitt utvidet betydelig. Å identifisere juridiske entiteter ved bruk av LEI-er ble blant annet obligatorisk.

For den interesserte leseren kan mer informasjon om MiFID II bli funnet på http://www.esma.europa.eu/page/Markets-Financial-Instruments-Directive-MiFID-II.

Alle entiteter (selskaper, verdipapirfond, fond, osv.) som er etablert i den europeiske unionen må etterkomme reglene og praksisene til EMIR når man inngår derivattransaksjoner. Hva gjelder LEI-en, er den mest relevante seksjonen av EMIR forpliktelsen om innrapportering.

EMIR gjelder både til oppførte- og OTC (over disken)-derivater.

Forpliktelsen om innrapportering stipulerer at begge partene av en derivatkontrakt bør innrapportere slik aktivitet til en såkalt Trade Repository. For å gjøre dette mulig, bør parten som innrapporterer (eller parten som innrapporteringen delegeres til) identifisere parten til en derivatkontrakt ved å bruke en LEI.

Forpliktelsen om innrapportering av EMIR ble igangsatt 12. februar 2014 for alle motparter til derivatkontrakter. Å bruke en LEI til å identifisere juridiske entiteter ble på samme dato obligatorisk, noe som har ført til at dette har blitt en del av vanlige Know-Your-Customer (KYC)-rutiner for banker som et kriterium for å kvalifiseres.

For leseren som interessert, kan man lese mer om EU-forskriftene i alle EUs offisielle språk på http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0648:EN:NOT. For en detaljert spesifisering av hvilke entiteter som er regulert av av EMIR, henvises leseren til artikkel 2 (Definisjoner), paragraf 7 og 8.