Tilbakebetalingspolicy

NordLEIs tilbakebetalingspolicy er avhengig av når i søknadsprosessen tilbakebetalingen skal skje. Tilbakebetaling kan bare gjøres før en LEI-kode utstedes og/eller fornyes. Det vil ikke bli gjort noen tilbakebetalinger etter publiseringen i GLEIS-systemet.

Hvis den juridiske enheten trekker tilbake søknaden, eller den allerede har en LEI-kode, eller hvis enheten anmoder om en overføring, gjelder følgende tilbakebetalingspolicy:

(a) Hvis LEI-koden ikke er utstedt ennå, vil kunden motta en tilbakebetaling, og LEI-utstedelsen vil bli avbrutt. Hvordan tilbakebetalingen utføres, er avhengig av hvilken betalingsmåte kunden hadde valgt, fordi kunden kan velge å betale med kort eller bankoverføring. Hvis kunden betalte med kort for mindre enn fem (5) dager siden, vil det bli gjort en fullstendig tilbakebetaling via Nets og den kommuniserte kvitteringen vil bli kreditert. Hvis det har gått mer enn fem (5) dager siden betalingen, eller hvis betalingen skjedde via bankoverføring, er tilbakebetaling via Nets ikke mulig. NordLEI vil be den autoriserte representanten for den juridiske enheten om tilbakebetalingsopplysningene. NordLEI skal gjennomføre tilbakebetalingen i løpet av 14 dager, og rente vil ikke bli betalt. Kvitteringen krediteres når tilbakebetalingen er utført.

(b) Hvis LEI-koden allerede er utstedt, vil kunden ikke motta noen tilbakebetaling, slik det er beskrevet i NordLEIs brukervilkår.

(c) Hvis kunden overfører en forfalt LEI-kode, tar NordLEI betalt for fornyelsen sammen med overføringsanmodningen. Det er kundens ansvar å tilgjengeliggjøre alle dokumenter som er nødvendige for overføringen, og kunden vil ikke motta noen tilbakebetaling.

(d) Hvis kunden overfører sin(e) LEI-kode(r) til en annen LOU, og NordLEI har tatt betalt for den kommende fornyelsen, vil det ikke bli gjort noen tilbakebetaling.

Legg merke til at NordLEI starter LEI-utstedelseprosessen når fullstendig betaling er mottatt. Kvitteringen er en betalt faktura som kan brukes til bokføringen.