Tilbakebetalingspolicy

Vurderingsdato: 30. september 2022

Definisjonene stipulert i vilkårene og betingelsene gjelder.

Brukerens søknad er bindende så snart den er mottatt av NordLEI.

NordLEI vil avvente betaling fra brukeren før søknaden behandles.

Brukeren har bare rett på refusjon (på egne vegne eller som registrert betaler) dersom han/hun trekker tilbake søknaden før NordLEI har begynt å behandle den, uavhengig av produkttype (LEI for ett eller flere år, utstedelse eller fornyelse).

Hvis brukeren overfører sitt LEI-nummer til en annen LOU og NordLEI har mottatt betaling for den kommende fornyelsen, vil ingen refusjon bli foretatt.

Dersom brukeren har betalt med kort og det har forløpt mindre enn fem kalenderdager, vil refusjonen bli gjort via Nets. Dersom det har forløpt mer enn fem kalenderdager, eller dersom betalingen ble gjort via bankoverføring, er refusjon via Nets ikke mulig. NordLEI vil deretter be brukeren om å få refusjonsdetaljene. NordLEI vil søke å refundere en berettiget bruker innen 14 dager etter registrert tilbaketrekking av søknaden og eventuelt alle refusjonsdetaljene. Betalingskvitteringen vil bli kreditert når tilbakebetalingen er utført.

Den foreliggende refusjonspolicyen er regulert av svenske lover.