Priser

NordLEI-prisen for en innledende LEI-registrering er på 1 199 NOK + gjeldende MVA. Det årlige fornyelsesgebyret (fra og med år to) er på 899 NOK + gjeldende MVA. I tillegg til NordLEI-gebyrene, kommer et LEI-lisensgebyr på 140 NOK (11 USD), som videreføres direkte til Global LEI Foundation (GLEIF), som gjelder for hver LEI-søknad eller årlig fornyelse. Innenlandsbetalinger for hele beløpet (inkludert GLEIF-tilleggsgebyret) aksepteres i Danmark (DKK), Norge (NOK), Sverige (SEK) og Finland/Euro-landene (EUR), der alle beløp og betalingsinstrukser er tilgjengelige for mottakeren av ordrebekreftelsen.

Første registrering inkludert 12 måneders LEI-gyldighet

1 159 SEK
+ 120 SEK *
779 DKK
+ 80 DKK *
1 199 NOK
+ 140 NOK *
90 EUR
+ 10 EUR *
100 USD
+ 11 USD *

*«Global Legal Entity Identifier Foundation»-tilleggsgebyret er helt nødvendig for alle LEI-tjenesteleverandører

12 måneders forlengelse for gyldigheten til eksisterende LEI

919 SEK
+ 120 SEK *
629 DKK
+ 80 DKK *
899 NOK
+ 140 NOK *
72 EUR
+ 10 EUR *
80 USD
+ 11 USD *

*«Global Legal Entity Identifier Foundation»-tilleggsgebyret er helt nødvendig for alle LEI-tjenesteleverandører

De alternative beløpene er gjenstand for endring og ble siste oppdatert 2020-04-04