Priser

NordLEI-prisen for en innledende LEI-registrering er på 1 049 NOK + gjeldende MVA. Det årlige fornyelsesgebyret (fra og med år to) er på 799 NOK + gjeldende MVA. I tillegg til NordLEI-gebyrene, kommer et LEI-lisensgebyr på 100 NOK (11 USD), som videreføres direkte til Global LEI Foundation (GLEIF), som gjelder for hver LEI-søknad eller årlig fornyelse.

Første registrering inkludert 12 måneders LEI-gyldighet

999 SEK
+ 100 SEK *
719 DKK
+ 70 DKK *
1 049 NOK
+ 100 NOK *
100 EUR
+ 10 EUR *
100 USD
+ 11 USD *

*«Global Legal Entity Identifier Foundation»-tilleggsgebyret er helt nødvendig for alle LEI-tjenesteleverandører

12 måneders forlengelse for gyldigheten til eksisterende LEI

799 SEK
+ 100 SEK *
569 DKK
+ 70 DKK *
799 NOK
+ 100 NOK *
80 EUR
+ 10 EUR *
80 USD
+ 11 USD *

*«Global Legal Entity Identifier Foundation»-tilleggsgebyret er helt nødvendig for alle LEI-tjenesteleverandører

De alternative beløpene er gjenstand for endring og ble siste oppdatert 2020-07-31