Priser

Velg valuta:

LEI-registrering

999 NOK
+ Gjeldende MVA

LEI-fornyelse

799 NOK
+ Gjeldende MVA

De alternative beløpene er gjenstand for endring og ble siste oppdatert 2021-09-22