Priser

NordLEI-prisen for en innledende LEI-registrering er på 1 019 NOK + gjeldende MVA. Det årlige fornyelsesgebyret (fra og med år to) er på 819 NOK + gjeldende MVA. I tillegg til NordLEI-gebyrene, kommer et LEI-lisensgebyr på 100 NOK (11 USD), som videreføres direkte til Global LEI Foundation (GLEIF), som gjelder for hver LEI-søknad eller årlig fornyelse. Innenlandsbetalinger for hele beløpet (inkludert GLEIF-tilleggsgebyret) aksepteres i Danmark (DKK), Norge (NOK), Sverige (SEK) og Finland/Euro-landene (EUR), der alle beløp og betalingsinstrukser er tilgjengelige for mottakeren av ordrebekreftelsen.

Prisene nedenfor er gjeldende ved umiddelbar betaling, dvs innen 30 dager. NordLEI reserverer seg for og kunne endre prisene innen 30 dager ved store endringer i USD kursen.

Første registrering inkludert 12 måneders LEI-gyldighet

1 099 SEK
+ 110 SEK *
769 DKK
+ 75 DKK *
1 019 NOK
+ 100 NOK *
90 EUR
+ 10 EUR *
100 USD
+ 11 USD *

*«Global Legal Entity Identifier Foundation»-tilleggsgebyret er helt nødvendig for alle LEI-tjenesteleverandører

12 måneders forlengelse for gyldigheten til eksisterende LEI

879 SEK
+ 110 SEK *
599 DKK
+ 75 DKK *
819 NOK
+ 100 NOK *
72 EUR
+ 10 EUR *
80 USD
+ 11 USD *

*«Global Legal Entity Identifier Foundation»-tilleggsgebyret er helt nødvendig for alle LEI-tjenesteleverandører

De alternative beløpene er gjenstand for endring og ble siste oppdatert 2019-10-02