Andre tjenester

Har du et stort antal juridiske entiteter som du vil søke om utstedelse av LEI for?

Hvis dette er tilfelle, kan du, i stedet for å registrere de en om gangen i NordLEI-portalen, så kan du laste ned masseregistreringsmalen (Excel) når du er innlogget i NordLEIs portal. Vi annbefaler dette om du skal skal sende inn over 10 LEI-koder om gangen.

Etter og ha fylt i søknaden send den til oss på support@nordlei.org.

For de som vil ha midlene til å legge til rette for LEI-registreringsprosessen for andre, støtter NordLEI det som ofte omtales som en assistert registreringsprosess. Tjenesten legger derved til rette for LEI-registrering på vegne av tredjeparter. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til:

  • Et moderselskap som søker om LEI-er på vegne av sine datterselskaper
  • Et fondsselskap som søker om LEI-er på vegne av fondene sine
  • En finansiell institusjon som søker å legge til rette for registreringsprosessen av en LEI til sluttbrukerne sine, og som derfor utfører registreringen på vegne av klientene sine med fullmakt
  • Advokat- og regnskapsfirma som søker på vegne av klientene sine.

Alle situasjonene som er nevnt over kan forenkles ytterligere fra et operasjonelt synspunkt ved å bruke NordLEI-tjenesten for masseregistrering. Klientene har, gjennom tjenesten, tilgang til enkel opplasting av dataene til flere juridiske entiteter ved å bruke Excel-maler for samtidig behandling, noe som således unngår tidskrevende én-for-én-registreringer på webportalen.

Hovedutfordringen som firmaer står overfor hva gjelder å holde motpartens hovedbøker konsekvente med det globale LEI-systemet, ('GLEIS'), oppstår fordi at prosessen for LEI-matching mangler konsekvente søkeparametre (altså, de innehar ikke unike identifiserere av entiteter eller felles nøkler). Mange LEI-registreringer har for eksempel blitt godkjent uten registreringsnumre, og juridiske entitetsnavn er ikke alltid identiske i de offentlige registrene.

Matching av interne registeroppføringer mot GLEIS-en forutsetter følgelig en tilnærming basert på likhet i oppføringene (i motsetning til nøyaktighet i oppføringene), noe som altså krever kraftige 'sammenlikne og pare'-algoritmer for å oppdage spesifikke korresponderende oppføringer.

For å legge til rette for LEI-matching, tilbyr NordLEI klientene tilgang til den sammenfallende data-matchingen og forsoningsprogramvaren.

Les mer om LEI-SureMatch her: hvitbok (pdf)

For å få en mer detaljert innsikt i de tilbudte tjenestene, bes du ta kontakt med NordLEIs salgsrepresentant på support@nordlei.org.