Andre tjenester

Har du et stort antal juridiske entiteter som du vil søke om utstedelse av LEI for?

Hvis dette er tilfelle, kan du, i stedet for å registrere de en om gangen i NordLEI-portalen, så kan du laste ned masseregistreringsmalen (Excel) når du er innlogget i NordLEIs portal. Vi annbefaler dette om du skal skal sende inn over 10 LEI-koder om gangen.

Etter og ha fylt i søknaden send den til oss på support@nordlei.org.