Vilkår og betingelser

VERSJON 25. MAI 2018
TJENESTELEVERING

Nordic Legal Entity Identifier AB, et svensk aksjeselskap (heretter kalt “NordLEI”) er leverandør av LEI-tjenester i Norden og Baltikum. NordLEI har et etablert forhold til GMEI og de vil sammen tilby LEI til NordLEIs LEI-registranter (brukere).

NordLEI fungerer som en tjenesteleverandør på vegne av GMEI utility. GMEI er en godkjent LOU for Global Legal Entity Identifier System (GLEIS).

En NordLEI-registrant (bruker) vil ha et direkte forhold til NordLEI og vil deretter få LEI utstedt og opprettholdt av GMEI, i henhold til disse vilkårene og betingelsene.

NordLEI vil behandle og videresende LEI-registreringer og opprettholdelsespunkter gjennom NordLEIs nettportal (www.nordlei.org) og/eller samleopplastingstjenester. NordLEIs nettportal og samleopplastingsfunksjon fanger opp alle påkrevde felter (referansedata) som er nødvendige for LEI-registrering. I tillegg til dette har NordLEI brukerkontoer og faktureringsdata relatert til direkte forhold med LEI-registranten (brukeren).

Vår personvernpolicy dekker hvordan vi håndterer og bruker personopplysninger og hvordan vi beskytter din integritet når du bruker tjenestene våre. Ved å akseptere disse vilkårene og betingelsene, aksepterer du behandlingen av personopplysningene som angitt i vår personvernpolicy.

PRISER OG FAKTURERING

NordLEI vil overholde og fakturere standardgebyrene som er angitt nedenfor til sine klienter.

Prisen for en innledende LEI-registrering eller en årlig LEI-fornyelse publiseres på prissiden og vil kunne innbetales umiddelbart etter at brukeren har registrert en ordre. NordLEI vil maksimalt holde en ubetalt ordre åpen i 30 dager, og etter denne datoen forfaller ordren. NordLEI vil bare sende ordrebekreftelser og kvitteringer som PDF-dokumenter per e-post til brukeren. Før vedlikeholdsperioden på 12 måneder er utløpt, vil NordLEI kontakte registranten (brukeren) for å påminne om nødvendigheten av å fornye gyldigheten til LEI-en.

Før opprettholdelsesperioden på 12 måneder har utløpt, vil NordLEI kontakte registranten (brukeren) for å minne dem om at det er nødvendig å opprettholde LEI. Det årlige opprettholdelsesgebyret er på dette tidspunktet 699 NOK + gjeldende MVA. Gebyret kan bli endret.

Dersom en LEI ikke blir opprettholdt, vil den bortfalle og vil ikke lenger være gyldig for lovbestemt rapportering og annen bruk. Den europeiske lovbestemte myndigheten ESMA har klargjort den 24. oktober 2014 at en LEI som ikke er fornyet og opprettholdt ikke vil bli godkjent for rapportering av transaksjoner iht. EMIR.

.

NordLEI vil fakturere med MVA slik de anser det som riktig, i tråd med svenske MVA-regler for levering av tjenester i Sverige, til EU-medlemsland og til resten av verden. NordLEI vil stole på MVA-nummeret og faktureringsdata for den betalende enheten (betaler) som brukeren har registrert, selv om dette kan være et annet en LEI-innehaverens. NordLEI vil ikke foreta innhenting av skattesertifikater, MVA-forespørsler eller lignende.

Dersom betaleren er registrert i en medlemsstat i EU, vil NordLEI gjøre rimelige anstrengelser for å validere at EU MVA-nummeret eksisterer og er gyldig. Dersom brukeren ikke kan oppgi et EU MVA-nummer på registreringstidspunktet, vil NordLEI holde igjen og innkreve full svensk MVA ved betaling, for øyeblikket 25 %. Dersom brukerne kan oppgi et gyldig EU MVA-nummer, vil betaleren være ansvarlig for å betale MVA lokalt i henhold til det såkalte “reversert belastning”-prinsippet. Ordrebekreftelsen og kvitteringen inneholder all EU MVA-informasjon som er nødvendig.

Registranten (brukeren) samtykker i elektronisk overføring av ordrebekreftelser og kvitteringer på vegne av seg selv og eventuell faktureringsmottaker han registrerer i NordLEIs portal eller i samleregistreringsprosessen.

Innbetaleren skal sende inn betalingen umiddelbart i henhold til de(n) mottatte ordrebekreftelsen(e) for å ikke forsinke utstedelsen eller fornyelsen av LEI-en, og innbetaleren kan velge å betale i følgende valuta: USD, EUR, SEK, DKK eller NOK. For å unngå tvil, defineres en full innbetaling som nettobeløpet som sendes til NordLEI etter skatter, senderens bankgebyrer, valutagebyr og mellombanktjenestegebyrer.

Dersom NordLEI ikke har mottatt full betaling i henhold til ordrebekreftelsen, forbeholder NordLEI seg retten til å fjerne ordren.

Alle ordrebekreftelser og kvitteringer vil bli sendt av NordLEI som pdf-dokumenter via e-post. Kvitteringer vil inneholde faktureringsdata og detaljer som LEI-registranten (brukeren) har oppgitt under registreringen med bruk av NordLEIs nettportal eller samlebehandlingsmal.

SELSKAPSGJENNOMGANG OG GYLDIGHET FOR LEI

En enhets rett til å søke om og motta en LEI er bredt definert i Anbefaling 8 i LOU-prinsippene, som er tilgjengelig på http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_120608.pdf. I de fleste tilfeller vil selskapsgjennomgangsprosessen for en stiftet enhet som er registrert i et lokalt handelsregister (eller lignende) være enkelt med bruk av offentlige kilder. Imidlertid vil det være noen enheter som ønsker å søke om LEI men som ikke har en separat juridisk personlighet i henhold til reglene og lovene i sin jurisdiksjon. Disse kan være tillatt som separate LEI-innehavere dersom de oppfyller tilstrekkelige betingelser for å delta som finansielle motparter som er pålagt å rapportere sine transaksjoner (iht. EMIR, Dodd-Frank Act eller lignende lovgivning). F.eks. fond, offentlige etater og kommuner som kan inngå uavhengige finansielle transaksjoner er kvalifiserte til å motta en LEI.

NordLEIs portal støtter datainnsendelse for unike enheter, som f.eks. fond. Se portalen til GMEI utility - Fondsveiledning-dokument (https://www.gmeiutility.org/Attachments/LEI_Funds_Model_20130512.pdf)

FORPLIKTELSER FOR LEI-REGISTRANTEN (BRUKEREN)

LEI-registranten (brukeren) er ansvarlig for nøyaktige referansedata. Dette gjelder i alle tilfeller, uansett om LEI-registranten (brukeren) søker på egne vegne, for datterselskap eller som agent på andres vegne. Ved innsending av referansedata, garanterer LEI-registranten (brukeren) at dataene er korrekte og gjeldende hva angår LEI-registreringsprosessen.

Brukeren som sender inn søknaden garanterer at han/hun er en autorisert representant for den registrerte enheten, enten i brukerens rolle som medarbeider eller leder for selskapet, eller fungerer som vegne av et datterselskap (såkalt primær registrering). Ved spesielle tilfeller kan det hende at NordLEI må stille spørsmål for ytterligere dokumentasjon ved behov.

For agenter eller representanter som utfører registrering for en tredjeparts enhet (såkalt assistert registrering), vil det eksistere riktig autorisasjon, f.eks. fullmakt, generelle betingelser eller tilsvarende juridiske mekanismer. Brukeren garanterer at han har denne autorisasjonen når de registrer en LEI-søknad med bruk av NordLEIs nettportal og/eller samleprosess. NordLEI har rett til å stille spørsmål om ytterligere dokumentasjon ved behov.

NordLEI forbeholder seg retten til å be om ytterligere skriftlig/skannet informasjon fra LEI-søkeren (brukeren), f.eks. innhente dokumentasjon for å bekrefte at en tredjepart som utfører registrering for en enhet har riktig autorisasjon.

Registranten (brukeren) er forpliktet til å gjøre NordLEI klar over eventuelle endringer for en registrert enhet, og som vil være nødvendig for å endre LEI referansedata på grunn av firmahandlinger, f.eks. fusjon, oppløsning, oppkjøp eller annen endring av stiftelsen. Dette skal utføres kontinuerlig og i forbindelse med årlig opprettholdelse og ny validering av LEI referansedata.

Registranten (brukeren) skal sikre at LEI-søknaden er unik, og er også klar over at hver juridiske enhet kun kan få utstedt en LEI. Dersom selskapsgjennomgangsprosessen avslører at en annen LEI har blitt registrert (eller avventer), vil registrantens (brukerens) forespørsel vil bli avslått. Gebyret for en opprinnelig LEI-søknad vil ikke bli endret for å dekke NordLEIs arbeid.

NORDLEIS FORPLIKTELSER

NordLEI vil validere at referansedataene oppgitt av brukeren er komplette. Brukerinnsendte referansedata vil bli videresendt til GMEI, som vil utføre etterfølgende validering av at søkerenheten eksisterer med bruk av offentlig tilgjengelige kilder, f.eks. informasjon fra selskapsregister, offentlige hjemmesider og offisielle dokumenter.

NordLEI vil kontakte registranten (brukeren) i tilfelle ufullstendige søknader eller for å få ytterligere informasjon for å bekrefte at enheten er gyldig, dersom offentlig tilgjengelige kilder ikke er tilstrekkelig.

NordLEI og GMEI vil foreta en rimelig innsats for å sikre at ingen tidligere LEI har blitt utstedt enten av GMEI eller en annen LOU for den samme enheten.

OFFENTLIG INFORMASJON

LEI-søkeren//overføreren samtykker i at alle offentlige referansedata som er innhentet og mottatt av NordLEI som del av registreringen og selskapsgjennomgangsprosessen umiddelbart vil bli publisert og gjort søkbare i nettportalene til NordLEI, GMEI og GLEIF, som relevant.

Hvis en representant for en enhet finner feilaktig eller uredelig informasjon om NordLEIs offentlig tilgjengelige data, ber vi deg sende en e-post til support@nordlei.org for å starte en forespørsel.

GENERELT

Disse vilkårene og betingelsene kan bli oppdatert når som helst. Vesentlige endringer vil bli kommunisert på NordLEIs nettside i delen Nyhetsbrev. Brukerne av NordLEIs tjenester er juridiske forpliktet til å overholde disse vilkårene og betingelsene til enhver tid.

Tjenestene som leveres av NordLEI håndheves av svensk lov, og eventuelle juridiske prosesser vil bli håndhevet av en svensk domstol.