Protestere på LEI-data

En protest er gratis. Du kan protestere mot en aktiv LEI-kode hvis navnet, adressen eller andre referansedata er endret. Hvis LEI-koden har forfalt, vennligst Forny.