NordLEI er den største utstederen av LEI-koder i Norge

NordLEI er den største utstederen av LEI-koder i Norge ifølge de nyeste GLEIF-dataene (aktive LEI-er, mars 2024).

NordLEI har befestet sin posisjon som den største leverandøren av LEI-koder i Norge, ifølge GLEIF-data for mars 2024.

Legal Entity Identifiers (LEI-er) er avgjørende i dagens sammenkoblede finansverden, og tilbyr en standardisert tilnærming til å identifisere juridiske enheter som deltar i finansielle transaksjoner.

NordLEIs status som den ledende leverandøren i Norge er et viktig skritt i retning av å befeste NordLEIs rolle som en sentral aktør i Nord-Europa.

Anders Åström, CEO i NordLEI, sier: “At vi opprettholder vår posisjon som den ledende utstederen av LEI-koder i Norge, er et bevis på den dypt forankrede tilliten kundene våre har til oss. Denne tilliten bygges og bevares gjennom langsiktige relasjoner og ved at vi alltid holder det vi lover. Det er også takket være det harde arbeidet og engasjementet til teamet vårt, som er de sanne arkitektene bak denne suksessen.”

Denne betydelige prestasjonen bygger videre på NordLEIs tidligere utmerkelse i fjor som den beste LEI-utstederen i Mid-Cap-kategorien av GLEIF, noe som er et ytterligere bevis på selskapets konsekvente streben etter å være det beste valget for LEI-utstedelse.

NordLEIs engasjement for fremragende kvalitet og fokus på kundetilfredshet fortsetter å drive selskapets vekst og suksess i det konkurranseutsatte LEI-markedet.

Om Legal Entity Identifiers (LEI nummer):

En Legal Entity Identifier (LEI) er en unik alfanumerisk identifikator på 20 tegn for juridiske enheter som deltar i finansielle transaksjoner. LEI-systemet øker transparensen i finansielle datasystemer og ble etablert som en reaksjon på finanskrisen i 2007-2008. Det er viktig for enheter som deltar i verdipapirhandel, og bidrar til å standardisere og tydeliggjøre identifikasjonen av enheter globalt.

Om GLEIF:

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) ble etablert i juni 2014 og er en ideell organisasjon som arbeider for å øke åpenheten i de globale finansmarkedene. Organisasjonen er ansvarlig for å overvåke implementeringen og bruken av Legal Entity Identifiers (LEI), som spiller en avgjørende rolle for å forbedre risikostyringen og effektiviteten i finansielle transaksjoner over hele verden.

Om NordLEI:

NordLEI ble grunnlagt i 2014 og holder til i Stockholm. NordLEI utmerker seg som Skandinavias fremste GLEIF-akkrediterte Local Operating Unit og den største utstederen av LEI-koder i Nord-Europa. Med en ISO 27001-sertifisering understreker selskapet sitt engasjement for sikker og overlegen service. NordLEI har over 165 000 kunder og tilbyr LEI-koder med ulike gyldighetsperioder. NordLEI er i streng overensstemmelse med personvernforordningen (GDPR), noe som sikrer at retningslinjene for databeskyttelse og personvern følges til punkt og prikke. Læs mere om NordLEI

 

Registrer en ny LEI

679 NOK/år *
* LEI-registrering, 5 år